Vi förstår när du gärna vill fylla på din AC. Men vi vet också när du INTE ska göra det.

Inför sommarens bilturer är det viktigt med en fungerande AC. Och för att den ska funka effektivt behöver den ha tillräckligt med köldmedium. Men du kan inte bara fylla på en klimatanläggning med rätt AC-gas, du måste först veta att den är i ett bra skick. Om du servar din AC på MECA kontrollerar vi alltid om det finns ett eventuellt läckage innan vi fyller på med köldmedium.

På Meca förstår vi bilar. Och vi förstår verkligen dig som vill ha en fungerande AC i bilen en stekhet sommardag.

Varför är det så viktigt med en bra AC i bilen?

Air condition är mer än bara temperatur och ventilation. Ditt AC-system övervakar och reglerar kontinuerligt fläkt, luftspjäll, recirkulation, avfuktning mm på bästa tänkbara sätt.

Fyll aldrig på en AC som läcker!

Det är viktigt att inte göra en AC-påfyllning utan att först kontrollera din AC. En AC tappar sakta men säkert köldmedium, vilket ökar slitaget på kompressorn. Men du bör aldrig göra en AC-påfyllning utan att veta att din AC är i perfekt skick. Vi rekommenderar att du alltid gör en AC-service på en MECA-verkstad, och om servicen visar ett läckage måste det först åtgärdas. Om du redan vet att din AC är trasig kan du boka en AC-reparation direkt.

Vad händer om AC:n har för lite köldmedium?

Om det finns för lite köldmedel måste luftkonditioneringens kompressor köras oftare och längre än normalt för att bibehålla kyleffekten, vilket leder till ökad bränsleförbrukning. Ifall det dessutom finns ett läckage av köldmedium, då blir den varma luften inte kall. Men det kan också vara så att kompressorn eller förångaren gått sönder. Om du upplever att den kalla luften ibland blir varm kan det vara en expansionsventil som är igensatt. Då kan inte kylmedlet passera genom systemet.

Hur fungerar ett köldmedium i en AC?

AC:ns viktigaste komponenter är kompressorn, kondensorn och kupéns värmeväxlare vars uppgift är att transportera bort värmen från kupén. Sedan finns det ett viktigt köldmedium. Kompressorn pumpar runt detta kylmedel i systemet, med hjälp av motorn. Kondensorn kyler ner medlet genom att kylaren använder fartvinden när bilen rullar – eller en fläkt när bilen står stilla. Kupéns värmeväxlare, även kallad förångaren, tar emot varm luft på ena sidan och släpper ut kall luft på den andra.

I ett AC-system finns även ett torkfilter som filtrerar och avfuktar köldmediet. Sedan finns flera spjäll, styrenheter och sensorer som kontrollerar temperaturen.

Vad kostar det att fylla på en AC?

Priset för en påfyllning av köldmedium beror på vilken typ av gas samt hur mycket du behöver. Kolla gärna med din MECA-verkstad så får du ett konkret prisförslag.

Hur mycket bränsle drar en AC?

En luftkonditionering, din AC, kan påverka bränsleförbrukningen med upp till 10 %. Dock är det flera faktorer som påverkar, temperaturen ute, hur varm bilen är när du startar och vilken typ av klimatanläggning din bil har. Det säger sig självt att ju varmare luften är, desto hårdare behöver AC:n arbeta för att kyla ned luften.

Kan jag stänga av min AC för att spara bränsle?

Många bilar har idag automatiska eller halvautomatiska system som håller nere förbrukningen. Du kan köra lite mer bränslesnålt genom att stänga av AC:n när du börjar närma dig din destination. Samtidigt kan hettan påverka din körförmåga, så var försiktig med att köra för länge utan AC.

Det finns också risker med att köra med AC:n avstängd. Om en klimatanläggning används för sällan kan den börja läcka. Det bästa för både bilen och körupplevelsen är ha AC:n på så ofta som möjligt.

Allra bäst är att serva bilens AC en gång per år – innan värmen slår till

Den främsta anledningen till att regelbundet serva din AC är för att förebygga en reparation av hela klimatanläggningen. Med en AC-service gör vi en felsökning och vi kollar alltid om det finns något läckage innan vi eventuellt fyller på med köldmedium.

Läs mer om vår AC-service